Cáp Đồng Trục RG59+2C – CU+CU 1.0

Lõi đồng nguyên chất tiết diện 0.8mm

Lõi nguồn bằng đồng tiết diện 2x(12×0.18)

80 sợi mát chống nhiễu, có dầu chống ẩm

Cuộn 305m, dây màu trắng

Danh mục: