Cáp Mạng HIKVISION- CAT5E -S

UTP / CAT5e / indoor PVC / 24AWG – Cuộn 305 m
Đồng nguyên chất tiết diện 0.500mm
CM rating

Danh mục: