CAMERA DAHUA+ Xem tất cả

-25%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI Thân 1MP : HFW1000SP-S3

610,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI Dome 1MP: HDW1000MP-S3

520,000
-31%
535,000
-31%
535,000
-31%
680,000
-30%
650,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI Thân 2MP: HFW1200TP-A-S4

910,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP: HFW1200TLP-S4

745,000
-31%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP: HFW1200TLP-A-S4

925,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP: HFW1200THP-S4

830,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP: HFW1200TP-S4

765,000
-31%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP Dome: HDW1200EMP-A-S4

1,000,000
-31%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP: HFW1200SP-S4

825,000
-31%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP Dome: HDW1200MP-S4

700,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP Dome: HDW1200EMP-S4

905,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP: HFW1200DP-S4

1,170,000
-31%
-31%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI Starlight 2MP: HFW1230TP

1,000,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI Starlight 2MP: HFW1230TP-A

1,120,000
-30%
1,890,000
-31%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI Starlight 2MP: HFW1230TLP

1,000,000
-30%
1,185,000
-30%
1,185,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI Starlight 2MP: HFW1230DP

1,270,000
-30%
1,300,000
-30%
1,455,000
-20%
1,420,000
-21%
1,550,000
-31%
1,100,000
-31%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP Dahua 2MP: DS2230SFIP-S2

1,680,000
-30%
1,180,000
-17%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP Dahua 2MP: DS2230RDIP-S2

1,550,000
-30%
1,240,000
-30%
1,365,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 4MP: HFW1400TP-S2

975,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 4MP Dome: HDW1400EMP-A-S2

1,300,000
-31%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 4MP: HFW1400SP-S2

1,070,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 4MP Dome: HDW1400MP

975,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 4MP: HFW1400DP-S2

1,400,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 5MP: HFW1500SP

1,330,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 5MP Dome: HDW1500MP

1,190,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 5MP: HFW1500DP

1,500,000
-30%
1,390,000
-30%
1,300,000
-29%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 8MP: HFW1800TLP

1,200,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI Dome 8MP: HDW1800MP

1,250,000
-29%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 8MP: HFW1801DP

1,610,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 5MP: ME1500DP

1,320,000
-28%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera HDCVI 2MP: ME1200EP-LED

850,000
-30%
1,550,000
-30%
2,000,000
-30%
2,000,000
-30%
2,465,000
-30%
2,090,000
-30%
2,840,000
-30%
3,615,000
-30%
8,625,000
-30%
2,150,000
-30%
2,450,000
-30%
3,890,000
-30%
5,060,000
-30%
3,450,000
-30%
5,110,000
-30%
7,500,000
-30%
1,510,000
-30%
1,770,000
-30%
1,815,000
-30%
2,430,000
-30%
2,150,000
-30%
2,400,000
-30%
2,650,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP Dome 2MP: 2230TDIP-S2

1,300,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP 4M: 2431SFIP-S2

1,680,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP Dome 4MP: 2431TDIP-S2

1,680,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP 2MP: HFW1230SP-S4

1,465,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP Dome 2MP: HDW1230SP-S4

1,465,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP 2MP: HFW1230MP-S-I2

2,200,000
-30%
1,690,000
-30%
1,690,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP WDR 2MP: HFW2231SP-S-S2

1,880,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP WDR Dome 2MP: HDW2231TP-AS-S2

1,880,000

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP- WDR 2MP: HFW2231TP-ZS-S2

0
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP- WDR 4MP: HFW2431SP-S-S2

2,030,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP-WDR Dome 4MP: HDBW2431EP-S-S2

2,030,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP- WDR 5MP: HFW2531SP-S-S2

2,920,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP-WDR Dome 5MP: HDBW2531EP-S-S2

2,920,000
-30%
2,920,000
-30%
3,160,000
-30%
3,160,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP-WDR 8MP: HFW2831SP-S-S2

3,160,000

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP-WDR 8MP: HFW2831TP-ZAS-S2

0
-30%
3,420,000
-30%
6,250,000
-30%
4,900,000
-30%

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP 2MP:HFW4230MP-4G-AS-I2

5,180,000
-30%
1,740,000
-30%
1,820,000
-30%
2,300,000
-30%
2,540,000
-30%
2,920,000
-30%
3,140,000
-30%
2,590,000
-30%
3,010,000

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP 2MP:HFW2231TP-ZS-S2

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera IP – F22P-IMOUP

CAMERA, ĐẦU GHI DAHUA

Camera Dahua – HDW1239T1P-LED-S4

ĐẦU GHI HÌNH DAHUA+ Xem tất cả

-30%
1,550,000
-30%
2,000,000
-30%
2,000,000
-30%
2,465,000
-30%
2,090,000
-30%
2,840,000
-30%
3,615,000
-30%
8,625,000
-30%
2,150,000
-30%
2,450,000
-30%
3,890,000
-30%
5,060,000
-30%
3,450,000
-30%
5,110,000
-30%
7,500,000
-30%
1,740,000
-30%
1,820,000
-30%
2,300,000
-30%
2,540,000
-30%
2,920,000
-30%
3,140,000
-30%
2,590,000
-30%
3,010,000

CAMERA HIKVISION+ Xem tất cả

500,000
550,000
580,000
660,000
-21%
580,000
-21%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Thân TVI 720P: DS-2CE16C0T-IT3

800,000
-21%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Thân TVI 720P: DS-2CE16C0T-IT5

930,000
-21%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Dome TVI 720P: DS-2CE56C0T-IT3

800,000
-21%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Thân TVI 1080P: DS-2CE16D0T-IRP

700,000
-21%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Thân TVI 1080P: DS-2CE16D0T-IR

770,000
-21%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera TVI Dome 1080P: DS-2CE56D0T-IRP

650,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Dome TVI 1080P: DS-2CE56D0T-IR

710,000
-19%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Thân TVI 1080P: DS-2CE16B2-IPF

570,000
-19%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Dome TVI 1080P : DS-2CE56B2-IPF

570,000
-21%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Thân TVI 1080P: DS-2CE16D0T-ITPFS

920,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Thân TVI 1080P: DS-2CE16D0T-ITFS

990,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Dome TVI 1080P: DS-2CE76D0T-ITPFS

860,000
-21%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Dome TVI 1080P: DS-2CE76D0T-ITMFS

960,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Thân TVI 1080P: DS-2CE16D0T-IT3

1,210,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Thân TVI 1080P: DS-2CE16D0T-IT5

1,280,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera Dome TVI 1080P: DS-2CE56D0T-IT3

1,110,000
-20%
1,530,000
-20%
1,950,000
-20%
3,340,000
-20%
1,600,000
-20%
2,020,000
-20%
3,410,000
-20%
8,080,000
-20%
9,540,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Hikvision 1 MP: DS-B3100VN

1,410,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Dome Hikvision 1MP: DS-D3100VN

1,410,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Hivision 1MP: DS-2CD1001-I

1,280,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Hivision Dome 1MP:

1,350,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Hikvision 2MP: DS-B3200VN

1,660,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Dome Hivision 2MP: DS-D3200VN

1,660,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Hikvision 2MP: DS-2CD1021-I

1,700,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Dome Hivision 2MP: DS-2CD1121-I

1,700,000
-20%
2,170,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Hikvision 2MP: DS-2CD1023G0E-I

1,970,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Dome Hikvision 2MP: DS-2CD1123G0E-I

1,970,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Hikvision 2MP: DS-2CD1023G0-IU

2,100,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Hikvision 2MP: DS-2CD2021G1-I

2,580,000
-20%
2,840,000
-20%

CAMERA, ĐẦU GHI HIKVISION

Camera IP Hikvision 2MP: DS-2CD2021G1-IDW1

2,580,000
-24%

Camera Wifi

Camera C8C 1080P

1,490,000

ĐẦU GHI HIKVISION+ Xem tất cả

-20%
1,530,000
-20%
1,950,000
-20%
3,340,000
-20%
1,600,000
-20%
2,020,000
-20%
3,410,000
-20%
8,080,000
-20%
9,540,000

THIẾT BỊ MẠNG - WIFI+ Xem tất cả

Thiết bị mạng – Phụ kiện quang

Bộ đàm Motorola GP-6900 UHF-8W

Thiết bị mạng – Phụ kiện quang

Router- TenDa AC5

550,000

Thiết bị mạng – Phụ kiện quang

Thiết bị Kích Sóng Wifi Tenda: A9

245,000
-26%

Thiết bị mạng – Phụ kiện quang

Wifi Ruijie RG- AP710

2,900,000
-16%

Thiết bị mạng – Phụ kiện quang

Wifi Ruijie RG- AP 210-L

1,850,000